รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (9 ตุลาคม 2561)