ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบาร์โค้ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาและเก็บข้อมูลในตัว จำนวน 8 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment