Author Archives: Meeyok's - Page 61

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 61 of 123« First...102030...5960616263...708090...Last »