ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ระบบ ของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พาณิชยพระนคร)

ราคากลาง

จ้างเหมาะบริการรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช)

ราคากลาง

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ราคากลาง

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

ราคากลาง

Page 70 of 176« First...102030...6869707172...8090100...Last »