การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก จำนวน ๔๐ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

 

 

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะนำมาใช้สนับสนุนการเรียน การสอนของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ร่าง TOR

ราคากลาง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดกระดาษจำนวน ๑ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง ของคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ระบบ ของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

 

Page 70 of 177« First...102030...6869707172...8090100...Last »