งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะบริหารธุรกิจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสอบราคา

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถตู้ไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายในจำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงขอยกเลิก เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถตู้

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายในจำนวน ๑ คัน

ประกาศสอบราคา

Page 72 of 177« First...102030...7071727374...8090100...Last »