โครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ ๒ วิจัยสัญจร หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ราคากลาง

โครงการ จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง ๙ มทร และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์

โครงการ จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง ๙ มทร และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์ ของหน่วยงาน กองคลัง

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่งภายในอาคาร 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่งภายในอาคาร 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Page 72 of 188« First...102030...7071727374...8090100...Last »