Tag Archives: ราคากลาง - Page 20

ราคากลางจ้างโครงการจ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ราคากลาง จ้างทำถุงกระดาษขนาดเล็ก  และถุงกระดาษขนาดใหญ่ โครงการจ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  มทร.พระนคร  กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยลัย

ราคากลาง

ร่าง tor และราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง tor

ราคากลาง

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

ร่าง tor ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ราคากลาง

ร่าง tor และราคากลางครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน

ร่าง tor 

ราคากลาง

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อและราคากลางครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อและราคากลางครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ราคากลาง

Page 20 of 21« First...10...1718192021