ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (Massive Online Open Course, MOOCs) ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้วิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ รถติดตั้งอุปกรณ์ฯ 4.0 จำนวน ๑ คัน

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในเขตเมือง เพื่อการรีไซเคิล ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ ชุด

ร่างประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Page 1 of 14912345...102030...Last »