Monthly Archives: มกราคม 2015

ประกาศสอบราคาาซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดชนิด IT Camera Full HD

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดชนิด IT Camera Full HD พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง           จำนวน 1 คัน จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ

1. ม้านั่งสนามสีขาว ขนาด 1.24 ม. จำนวน 7 โต๊ะ

2. โต๊ะอ่านหนังสือ ความยาว 2.5 ม. จำนวน 8 ตัว

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๙๑ คัน (๑ คัน มี ๑๕ที่นั่ง) เพื่อใช้รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๑,๓๖๕ คน ในโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
จำนวน 3 รายการ คือ
1. เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น 2 หัวก๊อกแบบต่อท่อประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำจำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อกแบบต่อท่อประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำจำนวน 14 เครื่อง
3. ตู้น้ำแบบมือกดเท้าเหยียบ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Page 1 of 41234