Monthly Archives: ตุลาคม 2017

ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์จัดการแข่งขัน จำนวน 17 รายการ

ราคากลาง

ราคากลางจัดจ้างทำชุดแข่งขันกีฬา จำนวน 8 รายการ

ราคากลาง

Page 1 of 3123