Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

การจัดทำของที่ระลึกกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (กระเป๋า)

รายละเอียดการจัดทำของที่ระลึก

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศึกษา

ประกาศประกวดราคา

เอกสาประกวดราคา

ราคากลางจ้างผลิตถุงผ้าเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๓ ปี RMUTP

ราคากลาง

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๓ ปี RMUTP

ราคากลาง

จ้างผลิต Flash Drive RMUTP ๑๐๑๗

ราคากลาง

Page 1 of 512345