Author Archives: admin - Page 28

ร่าง TOR ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง

ร่าง TOR และ ราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร  อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง จำนวน 1 ระบบ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR 

ราคากลาง

ประกวดราคาตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

ประกาศประกวดราคา

ประกาศสอบราคาเก้าอี้อเนกประสงค์ แบบมีตะขอเกี่ยว จำนวน 500 ตัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์  แบบมีตะขอแบบเกี่ยว  จำนวน 500 ตัว

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 48,000 BTU  ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการสอน

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่าง TOR

ราคากลาง

Page 28 of 63« First...1020...2627282930...405060...Last »