Author Archives: admin - Page 31

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้อง Lecture Theater และครุภัณฑ์ห้องเอนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ 1. ครุภัณฑ์ประกอบห้อง Lecture  Theater  2.ครุภัณฑ์ห้องเอนกประสงค์ ขนาด 300 ที่นั่ง  ให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ

 

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้อง Lecture Theater และห้องเอนกประสงค์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  ประกอบห้อง Lecture  Theater จำนวน 1 ชุด  และครุภัณฑ์ห้องเอนกประสงค์ ขนาด 300 ที่นั่งจำนวน 1 ชุด  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่าง TOR 

เอกสารประกวดราคา

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  ตามรายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

Page 31 of 63« First...1020...2930313233...405060...Last »