Author Archives: Meeyok's - Page 10

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมกลาง ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล และซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 9,500,000 บาท  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับงานจัดซื้อชุดฝึกอบรมออโตเมชั่นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 9,800,000 บาท  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ ในการพัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓

ประการศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓

ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Page 10 of 123« First...89101112...203040...Last »