Author Archives: Meeyok's - Page 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ scurvehub สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่ไอเดียเพื่อจุดประกายพลังแก่ผู้ฟัง (RMUTP TED talk และ digital channel) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ Bigdata ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Digital Marketing) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอด้วย 3D hologram โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Page 10 of 113« First...89101112...203040...Last »