Author Archives: Meeyok's - Page 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่ไอเดียเพื่อจุดประกายพลังแก่ผู้ฟัง (RMUTP TED talk และ digital channel) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ Bigdata ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Digital Marketing) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอด้วย 3D hologram โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

Page 20 of 123« First...10...1819202122...304050...Last »