Author Archives: Meeyok's - Page 20

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ ๑ ชุดของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๒ ชุด ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบควบคุมกลางระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition,SCADA) และซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ ๓ มิติ ๑ ระบบ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกระบบออโตเมชั่นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย ๑ ชุด ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศ : เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Page 20 of 111« First...10...1819202122...304050...Last »