Author Archives: Meeyok's - Page 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments) จำนวน ๑ โครงการ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศงานจัดซื้อฐานข้อมูล Scopus

ประกาศงานจัดซื้อฐานข้อมูล Scopus

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคา

Page 3 of 11312345...102030...Last »