Author Archives: Meeyok's - Page 30

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ รถติดตั้งอุปกรณ์ฯ 4.0 จำนวน ๑ คัน

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในเขตเมือง เพื่อการรีไซเคิล ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ ชุด

ร่างประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Page 30 of 113« First...1020...2829303132...405060...Last »