Author Archives: Meeyok's - Page 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 (Smart factory)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 (Smart factory)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการ Smart factory

ประกาศจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ฯ

ประกาศจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ฯ

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอ ด้วย 3D hologram จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3D

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Page 4 of 113« First...23456...102030...Last »