Author Archives: Meeyok's - Page 50

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๒ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

รายการ เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายการ ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (รายการที่ ๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

การจัดซื้อชุดแข่งขัน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง

Page 50 of 123« First...102030...4849505152...607080...Last »