Author Archives: Meeyok's - Page 50

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 50 of 112« First...102030...4849505152...607080...Last »