Author Archives: Meeyok's - Page 59

จ้างทำข้อมูลการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และวิเคราะห์คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการจัดหากี่ทอ เครื่องกรอ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องช่วยผลิตผ้า คุณภาพอนุรักษ์ภูมิปัญญา แบบสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

ราคากลาง

จ้างต้นเเบบผลิตภัณฑ์พร้อมจัดแฟชั่นโชว์ จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง

จ้างทำสูจิบัตร ๑๐๐ เล่ม

ราคากลาง

จ้างจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารองค์กร ปี ๒๕๖๑

ราคากลาง

Page 59 of 123« First...102030...5758596061...708090...Last »