Author Archives: Meeyok's - Page 82

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถตู้ไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายในจำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงขอยกเลิก เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถตู้

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายในจำนวน ๑ คัน

ประกาศสอบราคา

ประกาศขายรถยนต์ราชการจำนวน 2 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม D-Hall

ประกาศขายรถยนต์ราชการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่เสื่อมสภาพและใช้การไม่ได้ จำนวน 76 ชิ้น

ประกาศ

จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (เพิ่มเติม)

จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (เพิ่มเติม) จำนวน ๕๒๓ รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Page 82 of 123« First...102030...8081828384...90100110...Last »