Category Archives: Uncategorized - Page 7

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ราคากลางจัดจ้างตัดชุดวอร์ม และเสื้อคอปกของผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่และนักกีฬา

ราคากลาง

ฝาครอบงานและฐานโดยรอบ ๔ ชิ้น

ราคากลาง

จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

Page 7 of 12« First...56789...Last »