Category Archives: Uncategorized - Page 9

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ  ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และ ห้องปฏิบัติการระบบ ERP

 ประกาศประกวดราคา

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

 

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2  คัน ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศประกวดราคา

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ของสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ของสำนักอธิการบดี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ของสำนักงานอธิการบดี

ร่าง TOR 

ร่างเอกสารประกวดราคา

 

Page 9 of 10« First...678910