สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์         (ส่วนที่ ๑) ๑ รายการ ของสำนักอธิการบดี (ครั้งที่ ๒)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อหนังสือวารสารห้องสมุด(ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อหนังสือวารสารห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3)

การจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างขอบเขตของงาน

การประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New media center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New media center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศประกวดราคา

Page 100 of 177« First...102030...9899100101102...110120130...Last »