ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ราคากลาง

รายการครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ทางจุลชีววิทยาของสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อรายการครุภัณฑ์จุลชีววิทยา

ราคากลาง

รายการครุภัณฑ์จุลชีววิทยา

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหลอดไฟ LED

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง

ประกาศสอบราคา

ราคากลา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Page 100 of 188« First...102030...9899100101102...110120130...Last »