ประกาศสอบราคาจ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาไทย จำนวน 9,000 ฉบับ และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาาษาอังกฤษ  จำนวน 1,000 ฉบับ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Mobile Learning) จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Mobile Learning) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ 2558

ร่าง tor สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558
ราคากลาง

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ราคากลาง 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน จำนวน 20 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน จำนวน 20 ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Page 120 of 177« First...102030...118119120121122...130140150...Last »