ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธี (e-bidding)

ประกาศยกเลิกจ้างเหมา

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการสำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 16 of 188« First...10...1415161718...304050...Last »