สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังแนบ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์

 

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประกอบด้วย
1.  ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2.  ห้องปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3.  ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

Page 166 of 177« First...102030...164165166167168...Last »