ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

Page 2 of 12712345...102030...Last »