ราคากลาง ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศแกนกลาง

ราคากลาง แกนกลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศแกนกลาง

เผยแพร่แผน แกนกลาง

เรื่อง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สถาบันอัญมณีฯ)

เปลี่ยนแปลง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดสร้างเสริมผลงานอัญมณีและเครื่องมือพัฒนาทักษะการเจียระไนชั้นสูง จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่แผน ชุดสร้างเสริมผลงานอัญมณีและเครื่องมือพัฒนาทักษะการเจียระไนชั้นสูง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธค 66