ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก จำนวน ๔๐ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

 

 

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะนำมาใช้สนับสนุนการเรียน การสอนของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ร่าง TOR

ราคากลาง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดกระดาษจำนวน ๑ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง ของคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

Page 20 of 127« First...10...1819202122...304050...Last »