งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

การจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 15 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ

ราคากลาง

ราคาซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างทำชุดป้าย ประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

Page 20 of 122« First...10...1819202122...304050...Last »