โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารองค์กร ปี ๒๕๖๑

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

จัดซื้อผงหมึกเลเซอร์

ราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงฯ จำนวน ๑ เครื่อง(สถานีวิทยุ)

ราคากลาง

Page 20 of 148« First...10...1819202122...304050...Last »