ประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศงานจัดซื้อฐานข้อมูล Scopus

ประกาศงานจัดซื้อฐานข้อมูล Scopus

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 (Smart factory)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 (Smart factory)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการ Smart factory