จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory) จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศประกวดราราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธี (e-bidding)

ประกาศยกเลิกจ้างเหมา

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการสำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 3 of 17412345...102030...Last »