ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในเขตเมือง เพื่อการรีไซเคิล ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ ชุด

ร่างประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถราชการ จำนวน ๑ คัน ของกองกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 3 of 15112345...102030...Last »