จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ

ราคากลาง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ๑๐ ชุด (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

Page 3 of 12212345...102030...Last »