งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสอบราคา

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถตู้ไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายในจำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงขอยกเลิก เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถตู้

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายในจำนวน ๑ คัน

ประกาศสอบราคา

ประกาศขายรถยนต์ราชการจำนวน 2 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม D-Hall

ประกาศขายรถยนต์ราชการ

Page 30 of 135« First...1020...2829303132...405060...Last »