จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในเขตเมือง เพื่อการรีไซเคิล ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ ชุด

ร่างประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถราชการ จำนวน ๑ คัน ของกองกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 31 of 179« First...1020...2930313233...405060...Last »