ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตค 66 (1)

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำรถบัสปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา