จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments) จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping

ร่างประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Page 4 of 174« First...23456...102030...Last »