เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 4WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถนะ
ยานยนต์ ๔WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

การจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และเสื้อคอปก

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่างคุณลักษณะ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา มหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งทีี ๓๔ ล้านน้าเกมส์

ราคากลาง

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา มหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย

ราคากลาง

Page 4 of 135« First...23456...102030...Last »