รายการ ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (รายการที่ ๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

การจัดซื้อชุดแข่งขัน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง

เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 4WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 40 of 177« First...102030...3839404142...506070...Last »