ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๕ รายการ

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติ
การการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 4WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถนะ
ยานยนต์ ๔WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

การจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และเสื้อคอปก

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่างคุณลักษณะ

Page 41 of 177« First...102030...3940414243...506070...Last »