ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2306 และ 2307

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด