ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศขายทอดตลาด

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 (Smart factory)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้วิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 6 of 174« First...45678...203040...Last »