สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบมีสาย (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกเเบบปรับปรุงสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ( Digital Interdiscisciplinary and Robotics Institute) (DIRI) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อรถราชการ จำนวน ๑ คัน (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง