ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่งภายในอาคาร 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่งภายในอาคาร 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารองค์กร

ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

 

จัดซื้อหมึกพิมพ์

จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Page 61 of 177« First...102030...5960616263...708090...Last »