จัดซื้อผงหมึกเลเซอร์

ราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงฯ จำนวน ๑ เครื่อง(สถานีวิทยุ)

ราคากลาง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Page 61 of 189« First...102030...5960616263...708090...Last »