สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลกราฟฟิก จำนวน ๔ เครื่อง

ราคากลาง

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำชุดแบตเตอรี่สำรอง RMUTP จำนวน ๖๐๐ ชิ้น และกระบอกน้ำร้อน RMUTP จำนวน ๕๐๐ ชิ้น       กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Page 62 of 176« First...102030...6061626364...708090...Last »