ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลกราฟฟิก จำนวน ๔ เครื่อง

ราคากลาง

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำชุดแบตเตอรี่สำรอง RMUTP จำนวน ๖๐๐ ชิ้น และกระบอกน้ำร้อน RMUTP จำนวน ๕๐๐ ชิ้น       กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำชุดถ้วยกาแฟ RMUTP จำนวน ๓๕๐ ชุด กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Page 63 of 177« First...102030...6162636465...708090...Last »