จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ฝาครอบงานและฐานโดยรอบ ๔ ชิ้น

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดรา

Page 68 of 188« First...102030...6667686970...8090100...Last »