ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอด้วย 3D hologram โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ซึ่งมีรายการประกอบ คือ ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๒ ชุด ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot)

ราคากลาง

ร่าง TOR

Page 8 of 175« First...678910...203040...Last »