ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 4 (ตึกโรงอาหาร) ด้วยวิธีพิเศษ

ราคากลาง

Page 82 of 177« First...102030...8081828384...90100110...Last »