ครุภัณฑ์ทางจุลชีววิทยาของสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อรายการครุภัณฑ์จุลชีววิทยา

ราคากลาง

รายการครุภัณฑ์จุลชีววิทยา

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหลอดไฟ LED

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง

ประกาศสอบราคา

ราคากลา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบควบคุมและกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

 

Page 89 of 177« First...102030...8788899091...100110120...Last »