ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลังของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมประธานพร้อมเก้าอี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมประธานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบาร์โค้ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาและเก็บข้อมูลในตัว จำนวน 8 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Page 90 of 177« First...102030...8889909192...100110120...Last »