ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสร้างฉาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องสร้างฉาก 1 ชุด                       ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

 

ครุภัณฑ์ระบบควบคุมและกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

ระบบควบคุมและกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิล 1 เครื่อง                  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร 4 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

Page 92 of 177« First...102030...9091929394...100110120...Last »