Tag Archives: การครุภัณฑ์ - Page 11

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถตู้ไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายในจำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงขอยกเลิก เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถตู้

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายในจำนวน ๑ คัน

ประกาศสอบราคา

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่เสื่อมสภาพและใช้การไม่ได้ จำนวน 76 ชิ้น

ประกาศ

การจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 15 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

Page 11 of 23« First...910111213...20...Last »