Tag Archives: การครุภัณฑ์ - Page 20

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB 1 ชุด

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB 1 ชุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง           จำนวน 1 คัน จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ

1. ม้านั่งสนามสีขาว ขนาด 1.24 ม. จำนวน 7 โต๊ะ

2. โต๊ะอ่านหนังสือ ความยาว 2.5 ม. จำนวน 8 ตัว

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
จำนวน 3 รายการ คือ
1. เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น 2 หัวก๊อกแบบต่อท่อประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำจำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อกแบบต่อท่อประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำจำนวน 14 เครื่อง
3. ตู้น้ำแบบมือกดเท้าเหยียบ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องประชุม 2 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องประชุม 2 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ประกาศประกวดราคา

 

Page 20 of 23« First...10...1819202122...Last »