Tag Archives: การครุภัณฑ์ - Page 23

ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์เครื่องไดคัท เคทองแบบป้อนอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 1 เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลา

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเรียงหน้ากระดาษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง

Page 23 of 23« First...10...1920212223